La segona sessio de la Mesa Insular d'Habitatge llança dades sobre els primers mesos d'aquest nou servei.

240 unitats familiars ateses a l'Oficina Insular d'Habitatge

240 unitats familiars ateses a l'Oficina Insular d'HabitatgeL'Oficina Insular d'Habitatge Social de Menorca ha rebut la visita de 240 unitats familiars des de principi d'any, des de la seva creació el 13 de febrer de 2018. És una de les dades més actuals que aquest servei va poder avençar a la segona sessió de la Mesa d'Habitatge Social que el Consell Insular celebrava ahir dimarts a Es Mercadal. Aquestes xifres, que es tradueixen en un total de 500 persones ateses, es van recopilar ahir mateix i per tant queden fora de l'informe d'execució, que compren el període entre el 13 de febrer i el 30 de setembre d'aquest any. En aquest espai de temps el nombre d'unitats ateses era de 190 (421 persones).

Segons aquest informe, la majoria de les unitats familiars que acudeixen a aquest servei són persones que viuen soles (39%), seguides de parelles amb fills (17%), persones soles amb fills (10%), famílies monoparentals i famílies nuclears (ambdues 7%). Per municipis de procedència, més de la meitat de les persones ateses vénen de Maó (53%). Li segueixen Ciutadella (18%), Es Castell (14%), Alaior (7%), Sant Lluís (3%), Es Mercadal (2%), Ferreries (2%) i Es Migjorn Gran (1%). La majoria de les consultes principals d'aquestes persones estan relacionades amb els contractes de lloguer (42%). Destaquen també les consultes per mediació o conflictes (12%), així com les de recerca d'habitatge (9%), informació general (8%) i informació sobre ajuts socials (8%). Un 82% de les persones ateses són espanyoles, sent la segona nacionalitat més rellevant la marroquina (5%). Finalment, destaca el fet que un 64% de les sol·licitants són dones.

La presidenta de la mesa, la consellera Cristina Gómez, va informar sobre la seva participació a la Mesa Balear de l'Habitatge, celebrada el passat 25 d'octubre, de la qual va destacar la voluntat ferma del ple de la mesa de continuar treballant amb la nova llei de l'habitatge de les Illes Balears, més enllà de la present legislatura, així com la creació del programa Cohabita, que té com a objectiu facilitar l'accés a l'habitatge a través de cooperatives. Així mateix, es va tractar també la incorporació de la conselleria al projecte de l'Agenda Urbana Espanyola, document del qual se'n preveu l'aprovació per al Ministeri de Foment a finals d'any.

Gómez va descriure també les accions duites a terme al llarg del 2018, que inclouen la creació del Programa Lloguer ètic i del Servei Integral d'Inclusió Social per a Persones Sense Llar, la licitació de la compra d'un local per a la creació d'un Centre de Baixa Exigència, la creació del lloc web d'Habitatge Social de Menorca, l'obertura d'un procés participatiu d'accés a l'habitatge, i l'organització de les IV Jornades d'Habitatge.

De cara al 2019, es preveu el desenvolupament de les fases primera (adequació i equipament) i segona (contractació externa per a la gestió) del Servei Integral d'Inclusió Social, així com de campanyes de difusió i convocatòria d'ajuts per continuar impulsant el Programa Lloguer Ètic. S'espera també poder licitar el lloguer de pisos d'emergència a tots els municipis de l'illa (mínim un habitatge a cada municipi), i el desenvolupament de noves accions de divulgació i formació, així com nous estudis d'investigació.