El 13 de Febrer es va complir un any de l’apertura d’aquest nou servei, creat pel Consell Insular de Menorca

L'Oficina Insular d'Habitatge celebra el seu primer aniversari

L'Oficina Insular d'Habitatge celebra el seu primer aniversariMaó, 13/02/2019. L’Oficina Insular d’Habitatge es troba a pocs dies de celebrar el seu primer any de vida. El servei, creat pel Consell Insular i gestionat per l’associació sense ànim de lucre Provivienda, va obrir les seves portes per primera vegada el 13 de Febrer de 2018. Des de llavors i segons els informes més actuals han estat ateses 493 persones (repartides en 217 unitats de convivència). Xifres que s’ajusten a les expectatives que es tenien per aquest projecte, segons explica Josune Huidobro, responsable de programes de Provivienda. El que sí «ha estat una sorpresa», continua, és «la quantitat de persones que han acudit a l’oficina per iniciativa pròpia», en lloc de remeses des de la resta de serveis o agents socials que intervenen a l’illa. Ja sigui per la visibilitat en els mitjans, pel boca a boca, o pel fet de compartir espai amb l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI), el balanç de persones interessades pel servei ha estat molt positiu. «Una altre cosa que ens converteix en un recurs molt interessant», explica, «és el fet que tinguem un advocat especialitzat en temes d’habitatge». Tot i que existeix la possibilitat d’aconseguir assistència jurídica gratuïta, generalment no és fàcil trobar ajuda d’aquest tipus quan no hi ha un procediment obert. L’Oficina cobreix aquesta necessitat, oferint assessorament legal sobre tot tipus de consultes relacionades amb l’habitatge (contractes de lloguer, hipoteques, sol·licitació d’ajudes econòmiques, etc.). Ha oferit també, de moment, dos tallers informatius: un relacionat amb el bo elèctric i un altre amb les ajudes al lloguer.

L’equip de l’Oficina està format per tres professionals amb perfils diferents: una treballadora social (Beatriz Pons), una administrativa (Marina Moragues) i un advocat (Fernando Ruiz). El Fernando és l'última incorporació a la plantilla, que tot i portar tant sols un mes al seu lloc de treball, ja té algunes idees formades sobre els problemes que afecten a la població menorquina quant a l'habitatge. "Crec que existeix una situació generalitzada de problemes amb els contractes d'arrendament", explica. Problemes derivats del "desconeixement de la llei i del cas omís a la llei". Afirma que s'ha trobat amb "molts casos de gent sense contracte, amb contractes mal fets, contractes que no cumpleixen la normativa que estableixen els ajuntaments, o de gent que porta molts anys al mateix habitatge pagant la seva mensualitat sense haver formalitzat cap tipus de contracte". Segons ell, aquestes irregularitats es poden trobar també a la península, però creu que aquí s'han convertit en un problem comú.

Malgrat la distància física que separa l’Oficina Insular de la seu principal de Provivienda a Madrid, Huidobro manté una estreta relació amb l’equip a través de reunions setmanals – els divendres, dia que l’Oficina no obre al públic – per videoconferència, a més d’assistir presencialment una vegada al mes a reunions tant amb el personal de l’Oficina com amb el del departament d’Habitatge Social del Consell. En aquestes reunions a distància es tracten temes com l’organització de personal, revisió de casos concrets, projecció de futurs tallers o activitats formatives... A més, Provivienda posa a disposició en tot moment al seu propi personal expert per a continuar formant als membres de l’Oficina i poder solucionar qualsevol dubte professional que puguin tenir. Segons explica Huidobro, a Provivienda creuen que «una inversió inicial en formació és bàsica». Aclareix a més que les poques trucades que reben des de l’Oficina per a solucionar dubtes solen ser més de caràcter ètic que tècnic. Situacions en les quals són necessaris el contacte i l’opinió d’una companya. El contacte freqüent i cordial entre la central i l’equip de l’illa és, en definitiva, necessari; «ens agrada generar sentiment de pertinença», explica.

Un dels majors reptes als que s’ha d’afrontar un servei d’aquestes característiques és l’estigma social que acompanya a totes les dificultats relacionades amb l’habitatge. Un problema que es veu magnificat en nuclis de població reduïts com ara Menorca, on el què diran pot condicionar en major o menor mesura la decisió de buscar ajuda, i fer-ho significa en molts casos un exercici de realisme respecte a la situació d’un mateix. Aquest estigma és encara més gran quan es tracta dels serveis socials. «[les treballadores de l’Oficina] estan detectant molts casos de derivació als serveis socials», afirma, «hi ha moltes persones que en principi es plantegen apropar-se a l’Oficina per aclarir dubtes i en l’intervenció directa se n’adonen que son susceptibles de rebre ajudes dels serveis socials». La gent té tendència a no percebre aquests problemes i a descartar-los com últim recurs, com una cosa que només serveix per a persones que es troben en situacions molt més greus a la pròpia. De cara al futur, els objectius de Provivienda quant al servei passen per «mantenir l’atenció que s’està donant i generar nous tallers formatius». Gran part de les consultes rebudes fins ara estan relacionades amb els contractes de lloguer, per tant no es descarta la creació d’un taller de drets i obligacions en aquests contractes.

La cara visible de tota aquesta estructura a l’illa son la Bea, la Marina i el Fernando. En el seu treball com a treballadora social, administrativa i advocat respectivament són les encarregades i l'encarregat del funcionament diari de l’Oficina i del tracte directe amb el públic. Expliquen que és molt complicat definit un perfil d’entre tota la gent a la que atenen cada setmana, però sí poden afirmar amb seguretat que aquest perfil s’allunya de certs prejudicis tan sovint lligats amb el camp de l’assistència social: la sol·licitant mitjana és espanyola i molt freqüentment també menorquina. Segons l’últim informe d’execució del servei, que cobreix des de la seva obertura el 13 de Febrer de 2018 fins el 30 de setembre del mateix any, un 82% de les persones ateses són espanyoles. El percentatge restant està molt dividit, sent el Marroc el país d’origen més freqüent, tot seguit de Brasil, Argentina, Colòmbia, Itàlia i Mauritània.

D’entre tots els tipus d’intervencions que s’han duit a terme al llarg d’aquests primers mesos de funcionament, destaquen les peticions d’informació relacionades amb contractes de lloguer, i en particular les sol·licituds de mediació a conflictes entre propietaris i inquilins, que han anat augmentant gradualment. Expliquen que aquest treball de mediació, en casos com els de les pujades desproporcionades en els preus del lloguer, sovint es redueix a posar fi al conflicte abans que empitjori; moltes vegades, la mateixa intervenció de l’Oficina ja serveix com a mesura dissuasiva per a frenar aquestes situacions. En altres casos no tan afortunats, el seu treball consisteix en guanyar temps per a la persona afectada. Coincideixen en que el volum de persones interessades en el servei ha estat, fins i tot des d’abans de l’apertura oficial d’aquest, sorprendentment alt. Un indicador clar de la necessitat d’un servei d’aquestes característiques a l’illa.