Representen 256.243,45€, un 48,34% del total d'ajuts distribuïts pels Serveis Socials al llarg del darrer any.

Adjudicats 442 ajuts d'habitatge el 2018

Adjudicats 442 ajuts d'habitatge el 2018Els Serveis Socials de Menorca varen repartir 442 ajuts relacionats amb l'habitatge al llarg de 2018. Suposen un total de 256.243,45€, un 48,34€ del total d'ajuts adjudicats l'any passat. D'aquestes, la gran majoria (375) foren ajuts al lloguer o hipoteques, seguits dels ajuts al manteniment d'habitatges (52). A continuació es troben els ajuts a l'equipament d'habitatges (9) i els ajuts a hostals o pensions. Aquestes dades suposen un creixement respecte del percentatge d'ajuts sobre els totals de 2017 (38,50%) i 2016 (43,22%). Són dades del departament de Benestar Social del Consell Insular, que assenyalen un augment en l'importància d'aquest tipus d'ajudes en els darrers anys. Més avall trobareu les taules amb les dades completes així com les xifres de les despeses registrades en ajuts relacionats amb habitatge a partir de 2005.