L'Àrea d'Habitatge del Consell Insular fa els primers passos perquè Menorca formi part de l'AUE.

L'articulació de la futura Agenda Urbana de Menorca

L'articulació de la futura Agenda Urbana de MenorcaEl passat divendres el Consell de Ministres va aprovar l’anomenada Agenda Urbana Espanyola. Es tracta d’un document estratègic que s’emmarca dins dels compromisos internacionals assumits per Espanya a través de l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, la nova Agenda Urbana de les Nacions Unides i l’Agenda Urbana de la Unió Europea. Dels disset objectius estratègics que proposa l’AGENDA 2030 , l'onzè fa una crida a lluitar per unes ciutats més sostenibles, inclusives, segures i resilients, i és a partir d'aquí que s' acorden els deu objectius estratègics de l 'AUE:

1- Ordenar el territori i fer un ús racional del sòl, conservar-lo i protegir-lo
2- Evitar la dispersió urbana i revitalitzar la ciutat existent
3- Prevenir i reduir els impactes del canvi climàtic i millorar la resiliència
4- Fer una gestió sostenible dels recursos i afavorir l’economia circular
5- Afavorir la proximitat i la mobilitat sostenible
6- Fomentar la cohesió social i cercar l’equitat
7- Impulsar i afavorir l’economia urbana
8- Garantir el dret a l’habitatge
9- Liderar i fomentar la innovació digital
10- Millorar els instruments d’intervenció i governança


S'ha fet feina col·laborativament en grups de treball conformats per diferents Ministeris, les Comunitats Autònomes, la Federació de Municipis i Províncies, la Xarxa d'Iniciatives Urbanes, els sectors professionals i privat relacionats amb temes urbans i el Tercer Sector. L’Àrea d’Habitatge i Participació Ciutadana del Consell Insular de Menorca ha assistit a les reunions de treball del darrer any i també a la presentació pública de la proposta d’AUE per part de la FEMP, fent coneixedors de tot aquest procés tant als municipis de l'illa a través de la Junta de Batles i de les Agendes Locals 21, com als membres i convidats permanents de la Mesa Insular de l'Habitatge Social de Menorca. El Consell Insular serà l’encarregat de donar les eines necessàries als Ajuntaments, principals impulsors del desenvolupament i ordenació urbana, a través de l'estudi i confecció d'un diagnòstic i un marc estratègic, que faciliti la redacció de plans d’acció adaptats al territori.

El primer full de ruta s’haurà de realitzar comparant les línees d’actuació proposades per l’AUE amb les ja realitzades, en marxa o previstes a Menorca, destacant el Pla d’Acció de la Reserva de la Biosfera, recentment aprovat pel Consell. Aquest Pla es desenvolupa sobre el marc conceptual dels 17 Objectius del Desenvolupamenet Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. Altres actuacions iniciades a tenir en compte serian el Pla Territorial Insular, el Pla Insular d’Habitatge Social, les Directrius Estratègiques de Menorca en Tema Energètic o el Pla Integral de Residus.
 
Enllaços Relacionats
Agenda Urbana Espanyola