El Consell celebra una sessió de participació tècnica per a tractar els objectius del futur document

Primeres passes cap a l'Agenda Urbana de Menorca

Primeres passes cap a l'Agenda Urbana de MenorcaEl Consell Insular va celebrar ahir una sessió de participació tècnica que tenia com a tema principal el procés de creació de la futura Agenda Urbana de Menorca. Es tracta d’un document estratègic adherit a l’Agenda Urbana Espanyola que té com a objectiu establir directrius i estratègies per a planificar i executar polítiques urbanes sostenibles mitjançant un seguit d’objectius socials, ambientals i econòmics.

Hi varen participar agents pertanyents a les principals àrees interessades en aquest procés, com ara el Consorci de Residus del Consell, la Oficina Municipal d’Habitatge de l’Ajuntament Maó, l’IME-OBSAM, l’Oficina Insular d’Habitatge, els departaments d’Habitatge i Medi Ambient del Consell, i l’àrea Social i d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Es Castell. La dinamització d’aquesta sessió va córrer a càrrec de Núria Asensio de Lavola, empresa contractada pel Consell per redactar aquesta Agenda Urbana, que en el seu moment va col·laborar també amb l’elaboració del Pla d’Acció de Reserva de la Biosfera (2019 – 2025).

L’objectiu d’aquesta sessió era introduir als assistents a la Nova Agenda Urbana, i als objectius que s’han extret d’aquesta com a prioritaris de cara a la redacció del Pla d’Acció de l’Agenda Urbana de Menorca:· Evitar la dispersió urbana i revitalitzar la ciutat existent.
· Fer una gestió sostenible dels recursos i afavorir l’economia circular.
· Fomentar la cohesió social i cercar l’equitat.
· Garantir l’accés a l’habitatge.

Aquests objectius venen complementats pels que ja es van definir al Pla d’Acció de Reserva de la Biosfera. Un cop feta aquesta introducció, els assistents varen decidir quins d’aquests objectius volien prioritzar, per després treballar en grups i elaborar propostes sobre els mateixos. Els resultats varen ser compartits en un debat, i s’afegiran al procés de redacció del document final.