MESURES COVID-19 PER FER FRONT A L'HABITATGE 

Des de l'Oficina Insular de l'Habitatge del CIMe i l'empresa de PROVIVIENDA, qui es troba al capdavant de la mateixa, es posa a disposició dos guies i cinc il·lustracions per tal de disposar de forma gràfica i senzilla totes les mesures que ha engegat el Govern central en matèria d'habitatge.

Podeu consultar més informació i ser atesos pel personal de l'Oficina Insular d'habitatge:
- Telèfon: 971868990
- Correu electrònic: oficinainsularvivienda@provivienda.org.