Cerques habitatge?

Avantatges per als inquilins

 


Lloguer per davall del preu de mercat

Recerca de l'habitatge i assessorament jurídic

Pagament d'una renda mensual que no superi el 30-40% dels ingressos

Contracte de llarga duradaQui pot unir-se al programa?
 


Famílies amb menors a càrrec

Joves d'entre 18 i 35 anys que vulguin independitzar-se

Altres tipus d'unitats familiars com, per exemple, gent gran
 Requisits

Estar empadronat en qualsevol municipi de Menorca

No ser propietari de cap habitatge d'ús residencial

No ser adjudicatari d'un habitatge públic

No poder accedir a un habitatge a preu de mercat
destinant com a màxim el 40% dels ingressos familiars

Estar inscrits al registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de l’IBAVI


Adhereix-te!