Cohabitatge

El cohabitatge consisteix en comunitats d’habitatges privats amb un espai comunitari compartit. Encara que cada habitatge manté la seva privacitat i independència, s'espera una col·laboració entre els veïns per gestionar activitats i espais comuns. El cohabitatge, també conegut com "cohousing", prioritza la interacció entre veïns, oferint beneficis socials, econòmics i mediambientals.

El Departament d’Ocupació, Habitatge i Cooperació local del Consell Insular està treballant per a que aquesta opció alternativa de tinença d’habitatge sigui possible a Menorca amb la creació de nous cohabitatges. D’una banda, s’han de tenir en compte aspectes jurídics i administratius així com qüestions relatives al disseny i a la construcció i per l’altra banda, s’ha de fomentar la participació i convivència entre els cohabitants.