El Consell Insular celebra el 5 de març, Dia Mundial de l’Eficiència Energètica

El Consell Insular celebra el 5 de març, Dia Mundial de l’Eficiència EnergèticaLa rehabilitació energètica d’un habitatge pot reduir fins al 87% el seu consum en calefacció

Aquest divendres 5 de març, Dia Mundial de l’Eficiència Energètica, el departament d’Habitatge recorda el gran potencial que ofereix la rehabilitació energètica tant per l’optimització de l’energia consumida, com per la qualitat de vida dels ciutadans dins els habitatges. Respecte a la calefacció, per exemple, destaca que la rehabilitació energètica podria suposar un estalvi del 87% del consum, passant d’una demanda energètica als edificis de 66 kilowatt/hora per metre quadrat i any a només 9, una vegada feta la intervenció. 
L’objectiu del departament d'Habitatge del Consell és generar estratègies viables per fomentar l’eficiència energètica a les llars dels menorquins per combatre també la pobresa energètica, ja que les llars que més consumeixen són aquelles més vulnerables.
Precisament, l’Estudi Exploratori sobre l’Estratègia de rehabilitació energètica del parc residencial de Menorca es va encarregar i presentar pel departament d’Habitatge del Consell Insular com a documentació per sol·licitar ajuts de fons europeus, que estan actualment pendents de resolució. El plantejament de l’estudi mostra el repte transformador que suposa la rehabilitació energètica d’immobles davant el compromís social de generar habitabilitat de qualitat als habitatges i el deure de reduir el consum de recursos.
Els avantatges d’estalvi energètic i econòmic d’una possible rehabilitació energètica dels immobles i habitatges de Menorca es detallen al complet Estudi Exploratori encarregat pel Departament d’Ocupació, Habitatge i Cooperació Local. Aquest treball i els seus tres informes sobre les caracteritzacions arquitectònica, energètica i econòmica d’una estratègia de rehabilitació energètica del parc residencial de l’illa va ser realitzat per Joaquim Arcas, arquitecte de CICLICA amb coordinació de Paula Ferrando, directora insular d’Habitatge, i col·laboració de Roser Román, arquitecte. 

Maó, 5 de març de 2021