Durant el 2020 més de 400 famílies amb problemes d’habitatge han estat assessorades per aquesta Oficina del Consell Insular


Durant el 2020 més de 400 famílies amb problemes d’habitatge han estat assessorades per aquesta Oficina del Consell InsularL’Oficina Insular d’Habitatge deixa de compartir l’espai amb l’IBAVI com feia fins ara i estrena aquest febrer la nova seu a la plaça de s’Esplanada nombre 2 de Maó, junt al carrer de Ses Moreres. També es dóna atenció a altres municipis de l’Illa si es compta amb  espais concertats prèviament. Des d’aquesta oficina dependent del Consell Insular i gestionada per Provivienda amb un equip de professionals, s’ofereix informació i assessorament en temes d’habitatge: contractes de lloguer, tant des de la vessant del propietari com de l'inquilí, impagaments de lloguer, mediació entre propietaris i llogaters, execucions hipotecàries  i  aspectes jurídics relacionats amb l'accés a l’habitatge així com tallers dirigits a professionals i unitats familiars.
Durant el 2020, segons es recull en l’Informe Anual, han estat més de 400 les unitats familiars assessorades des d’aquest equip. Ara, a la nova oficina de s'Esplanada, es disposa d’un millor espai per l’atenció als ciutadans, que  segueix sent  de dilluns a dijous de 9 a 14 hores sempre amb cita prèvia, a concertar per telèfon  al 971 77 63 79 o per correu a oficinainsularvivienda@provivienda.org. 
L’equip professional de l’oficina - una treballadora social, una advocada, i una administrativa - ha realitzat un total de 4.599 intervencions durant el 2020, el que suposa pràcticament el doble que durant l’any 2019, a causa de la crisi econòmica causada per la pandèmia. Cada situació residencial requereix diverses actuacions per atendre les necessitats de la persona o família sol·licitant d’ajuda.
A l’Informe Anual 2020 elaborat per l’Oficina  Insular d’Habitatge es detalla que han estat 408 en total les unitats familiars ateses durant 2020, de les quals 249 s’han dirigit per primera vegada a demanar assessorament en temes d’habitatge a aquesta oficina, mentre que amb les altres 159 famílies ja s’havia iniciat una intervenció en anys anteriors. També s’especifica que en aquest difícil 2020, les 249 noves famílies ateses, fan un total de 579 persones, de les quals 156  són menors.
Respecte al tipus d’intervenció realitzada, destaca respecte al 10% del 2019, que un 38% de les consultes en primera visita, sol·licitaven possibles ajudes socials, com  l’ajut al lloguer de l’IBAVI (Institut Balear d’Habitatge) o l’abonament social dels ajuntaments per  bonificacions a la factura elèctrica, i han estat ateses per la treballadora social, mentre que l’altre 62% dels casos han rebut l’atenció i intervenció conjunta de l’advocada i la treballadora social, ja que són necessàries aclariments legals de molts aspectes de l’habitatge. Per altra banda, l’Oficina Insular d’Habitatge col·labora amb l’IBAVI durant el període de sol·licituds d’ajuts al lloguer realitzant tallers informatius per tal que les persones assistents preparin la documentació per l’ajut  econòmic pel lloguer.
Respecte al perfil de les persones ateses, les estadístiques realitzades durant el 2020 pel personal de l’oficina apunten a un 42% d’adults entre 35 i 65 anys que en la seva majoria són famílies de 2 adults amb fills que pateixen la manca de feina del sector turístic a causa de la crisi de la Covid-19. També es constata que 2 de cada 3 persones que arriba a l'oficina són dones i que el 43% de les unitats familiars tenen menors, mentre que el 34% són persones que viuen soles. En relació a les nacionalitats, un 77% de les persones ateses a l’Oficina Insular d’habitatge el 2020 són espanyoles, mentre que el 23% són d’una vintena de nacionalitats diferents. 
L’atenció ha estat presencial però també, i a causa de la pandèmia, telefònica i per correu electrònic. Les professionals reconeixen que ha estat un any molt dur per la càrrega de feina, però també es mostren molt satisfetes pel nombre de situacions difícils ateses i la qualitat de les intervencions.

Maó, 22 de febrer de 2021