Llogaters i propietaris poden demanar fins el 30 de juny l’ajut del Consell Insular per pal·liar la pobresa energètica 

Llogaters i propietaris poden demanar fins el 30 de juny l’ajut del Consell Insular per pal·liar la pobresa energètica El Servei pel Dret a l'Habitatge i Agenda Urbana del Consell Insular de Menorca destina 40.000 euros a aquests ajuts per millorar l'eficiència energètica dels habitatges, el que reduirà el cost de la seva factura energètica mensual. Canviar finestres o posar cortines de materials especials,  fer servir pintures tèrmiques, catifes o electrodomèstics de baix consum són algunes de les millores tàctiques que contemplen aquests ajuts pels llogaters o propietaris que les solicitin pel seu habitatge habitual. 
Els ajuts, de fins a 700 euros en el cas de ser llogater i fins a 1.400 euros en el cas de ser propietari de la llar, estan dirigits a persones que viuen en habitatges construïts de forma deficient i amb uns  ingressos econòmics que no els permeten pagar el rebut de la llum o perceben el bo social. És el que s’anomena pobresa energètica i les seves causes fonamentals són la qualitat insuficient de l'habitatge i els elevats preus de l’energia junt amb els baixos ingressos familiars i la manca d'informació energètica. L’entitat ECODES, amb seu a Saragossa, colabora en aquest programa d’ajuts del Consell Insular aportant la seva experiència en més de  900 municipis de tot Espanya i el seu coneixement tècnic i arquitectònic per trobar la solució més adient a cada família, segons el seu perfil i l’estat del seu  habitatge, per  millorar el confort tèrmic a la llar i pal·liar la pobresa energètica.
Els ciutadans interessats en solicitar aquest ajut han de complir uns requisits com és el de no superar un llindar d’ingressos mensuals que varia en funció del nombre de membres de la unitat familiar. A més, rebran assessorament sobre com estalviar energia a partir de l’estudi del seu habitatge per part del personal especialitzat així com dels seus hàbits de consum elèctric, de la seva factura i del seu contracte elèctric per valorar si amb petits canvis de consum o de comercialitzadora poden estalviar energia i diners. Per conèixer els detalls d’aquest ajut, dels requisits i de com es pot sol·licitar s’ha de contactar amb Càritas de Maó (971 361 001) o Càritas de Ciutadella (971 481 137).  


Maó, 6 d’abril de 2021