RECURSOS

Aquí podeu trobar els diferents recursos relacionats amb l’habitatge social que hi ha actualment a l’Illa.
S’han elaborat unes fitxes per a cada recurs emmarcat en tres apartats.


Dirigits a l’atenció de persones sense sostre
 


Dirigits a l’atenció a persones en risc d’exclusió residencial


Informació per a tota la ciutadania