DIVULGACIÓ

 

XERRADA JAVIER BURÓN 
POLÍTICA D'HABITATGE A LA CIUTAT DE BARCELONA: EMERGÈNCIA I SERVEI PÚBLIC

CAMPANYA DIVULGATIVA SOBRE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA


Mòdul 5: Webinar final
21 juny 2016 a les 10:30

PROGRAMA

1. Introducció: context Euroregió

2. Formació de gestors d'habitatge social

  - Presencial: context, generació d'energia i presentació de la plataforma en línia

  - Lla plataforma d'e-learning (tutorial)

3. Avaluació quantitativa i qualitativa de la posada en marxa de la plataforma

4. Adaptacions territorials de la plataforma

5. Tallers i exposició d'eines utilitzades en cada territori

6. Com continuar?