NORMATIVA

Recull de la normativa estatal, autonòmica i local relacionada amb l’habitatge:
 

  • PLAN DE VIVIENDA 2018-21  
  • ESTRATÈGIA NACIONAL INTEGRAL PER A PERSONES SENSE LLAR 2015-2020  
  • LLEI 5/2018, DE 19 DE JUNY, DE L'HABITATGE DE LES ILLES BALEARS