ACCIÓ DE BASE CÀRITAS

TITULARITAT: CÀRITAS DIOCESANA DE MENORCA

ADREÇA I DADES DE CONTACTE:

 


DESCRIPCIÓ:
Servei dirigit a persones i famílies en situació de risc d’exclusió social que tenen problemes tant econòmics com socials. Des de l’acollida i assistència bàsica es pot derivar a altres serveis interns i externs de Càritas. Es treballa per ajudar a cobrir les necessitats bàsiques, per millorar els processos d’inserció social i fer un acompanyament humà d’aquest procés. Les principals accions són: informar i orientar sobre drets i recursos socials, tramitar ajudes econòmiques puntuals, visites a domicili, tallers d’integració, derivació i coordinació amb altres serveis.

DESTINATARIS:
Persones en risc d’exclusió social. Persones i famílies amb problemàtiques econòmiques i socials.

ACCÉS A LA PRESTACIÓ: Directe o derivat pels Serveis Socials Comunitaris Bàsics dels ajuntaments

PUNTS D'ATENCIÓ: Oficines de Càritas a Maó i Ciutadella i una treballadora social itinerant a la resta de municipis de suport a les parròquies

WEB DE LA PRESTACIÓ O PROGRAMA: www.caritasmenorca.org