PROGRAMA ACOMPANYAMENT EN DRETS CÀRITAS

TITULARITAT: CÀRITAS DIOCESANA DE MENORCA

ADREÇA I DADES DE CONTACTE:
Mar Pons, coord. d’Inclusió Social Càritas. Tel. 660068347 inclusiosocial@caritasmenorca.org
Educador/a de carrer. Tel. 971361001 educ.carrer@caritasmenorca.org

DESCRIPCIÓ: Servei d’acompanyament a persones en exclusió o en risc d’exclusió social en la defensa dels seus drets bàsics: habitatge, salut, protecció social, justícia, etc. Les principals accions són acompanyament individual i/o familiar en funció de les necessitats, tramitar ajudes econòmiques puntuals, derivació i coordinació amb altres serveis.

DESTINATARIS: Persones amb risc d’exclusió social, en general. De manera específica, tant persones sense sostre com persones en risc d’exclusió residencial.

ACCÉS A LA PRESTACIÓ: De forma directa i derivats del Servei d’Acció de Base de Càritas. El programa actua directament al carrer conjuntament amb els serveis socials comunitaris bàsics dels ajuntaments fent detecció de noves situacions.

PUNTS D'ATENCIÓ: Oficines de Càritas a

 

  • Maó: C/ Santa Eulàlia, 83. Tel. 971361001
  • Ciutadella: C/ Fivaller, 20. Tel. 971481137/40


WEB DE LA PRESTACIÓ O PROGRAMA:
www.caritasmenorca.org