LOGO      
Inici  |  Avís legal  |  Accesibilitat  |  Català  |  Castellano
 
 
 
QUE NO ET TANQUIN PORTES... L'HABITATGE ÉS LA CLAU
   

PISOS SOCIALS ESTADES TEMPORALS CÀRITAS

TITULARITAT: CÀRITAS DIOCESANA DE MENORCA

ADREÇA I DADES DE CONTACTE:


DESCRIPCIÓ: Servei residencial compartit per a persones en risc d’exclusió social que ja tenen iniciat un procés de promoció i reinserció social i que tenen possibilitats a mitjà termini d’accedir a un recurs d’habitatge alternatiu i/o normalitzat. A través del model housing led (centrat en l’habitatge) aquest s’utilitza com a eina fonamental d’intervenció davant situacions diverses d’exclusió social. L'objectiu és estabilitzar els seus processos personals, garantir necessitats bàsiques i disposar d’un temps suficient per construir un futur més estable i aconseguir un habitatge autònom. L’estada és temporal, amb un màxim de 2 anys. Actualment, compta amb 11 places al pis de Ciutadella i 8 places al pis de Maó.

DESTINATARIS: Persones soles o famílies monoparentals en risc d'exclusió residencial i en situació de vulnerabilitat social. Han de ser persones amb unes mínimes possibilitats i disposició a seguir un itinerari i un pla d’intervenció, que puguin conviure amb altres persones que estan en situacions semblants i que no tenguin problemes d’estabilitat emocional i/o greus trastorns psíquics o problemes d’addiccions no controlades que dificultin el procés d’intervenció i la convivència amb els altres residents.

ACCÉS A LA PRESTACIÓ: A través de l'Acció de Base de Càritas i derivades dels SSCB o altres entitats socials.

TIPOLOGIA: Recurs de caràcter especialitzat

TIPUS DE PRESTACIÓ: Tècnica, tot i que preveu la possibilitat de rebre ajuts econòmics puntuals del Servei d’Acció de Base de Càritas.

GARANTIA DE LA PRESTACIÓ: No garantida

COPAGAMENT: Sí, 75 € per persona en concepte d’estada i subministraments. Si no es pot assumir, es valora la situació de manera individual i coordinada amb Acció de Base.

ENTITAT PRESTATÀRIA DEL SERVEI: Directament des de Càritas

FORMA DE PRESTACIÓ DEL SERVEI: Directament des de Càritas

REGULAT PER: Autorització núm. 372, Registre Central de Serveis Socials de les Illes Balears

PUNTS D'ATENCIÓ:
- Oficines de Càritas a:
  • Maó: C/Santa Eulàlia, 83. Tel. 971361001
  • Ciutadella: C/Fivaller, 20. Tel. 971481137/40

WEB DE LA PRESTACIÓ O PROGRAMA:
www.caritasmenorca.org