Inici  |  Avís legal  |  Accesibilitat  |  Català  |  Castellano
 
 
Destacats:BCN detecta un 1.5% de pisos buits a 17 barris inspeccionats10/04/2018"Separar a la població migrant és l'errada històrica de les grans capitals europees"10/04/2018"El Govern espanyol ha provocat la financiarització de l'habitatge i la bombolla del lloguer"10/04/2018"La bombolla del lloguer arriba a les VPO i dispara les rendes fins un 50% il·legalment"10/04/2018"L'ONU ordena paralitzar el desnonament d'una família que ocupa el pis d'un banc"10/04/2018"El preu de l'habitatge a Balears incrementa un 2,22% el primer trimestre"10/04/2018L'acampada dels "sense sostre" demana lliure accés a les dutxes dels poliesportius10/04/2018L'elevada rendibilitat del lloguer dispara a l'alça els preus10/04/2018La bombolla dels lloguers10/04/2018L'oferta de lloguer tirístic es muda a les xarxes socials per burlar els inspectors10/04/2018Calvo advoca per gravar els pisos buits i posar limits al preu del lloguer27/03/2018Set pisos en 10 anys, les peripècies d'un nòmada immobiliari barceloní27/03/2018El "banc dolent" busca treure profit del pla d'ajudes al lloguer per a vendre pisos amb llogaters27/03/2018Opacitat en el lloguer: Idealista i Fotocasa nodreixen les estadístiques dels organismes públics27/03/2018Habitatges col·laboratives: cada vegada més gent tria envellir antre amics26/03/2018Consultori de l'INJOVE26/03/2018Les ciutats fan front a la necessitat urgent d'habitatge públic14/03/2018Llei de Vivenda de la PAH14/03/2018Pla Estatal de Vivienda 2018-202114/03/2018
 
 
 
 
QUE NO ET TANQUIN PORTES... L'HABITATGE ÉS LA CLAU
LOGO      
          

SERVEI RESIDENCIAL D'INSERCIÓ SOCIAL-CASA D'ACOLLIDA

TITULARITAT: AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

ADREÇA I DADES DE CONTACTE:
C/ Ciutat d'Oristano, 20. CP 07740 Ciutadella. Tel. 971480604 serveissocial@ajciutadella.org

DESCRIPCIÓ: Presta atenció i suport a les necessitats bàsiques, cobrint l'alimentació i la higiene. Tant el servei d'higiene com el d'aliments no són d'ús exclusiu per a les persones sense sostre, també en poden fer ús les persones amb domicili però que tanmateix tenen dificultats per a la cobertura d'aquestes necessitats bàsiques. D'altra banda, es dóna suport a la inserció de les persones residents a la Casa des d'una perspectiva global treballant amb itineraris individualitzats.

DESTINATARIS: Persones que compleixin els requisits següents:

  • Estar empadronat a Ciutadella
  • Ser major d’edat (18 anys) o menor si estan acompanyats del seu de tutor legal
  • Signar voluntàriament el contracte acord per a la convivència
  • Acceptar i respectar la normativa general del centre i l'itinerari que s'acordi
  • Absència d'ingressos econòmics provinents del treball o de prestacions públiques

ACCÉS A LA PRESTACIÓ: Per derivació dels tècnics dels Servei Socials Comunitaris Bàsics (SSCB) de l'Ajuntament

TIPOLOGIA: Recurs de caràcter bàsic per ala cobertura de les necessitats d'allotjament, menjar, higiene. Específica quant a la inserció sociolaboral.

TIPUS DE PRESTACIÓ: Tècnica

GARANTIA DE LA PRESTACIÓ: Sí, segons l'article 25 de la Llei 4/2009 d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears

COPAGAMENT: No

ENTITAT PRESTATÀRIA DEL SERVEI: La titularitat del servei és municipal i el personal que l'atén també, tot i que Càritas Diocesana de Menorca participa en la gestió diària de la Casa.

FORMA DE PRESTACIÓ DEL SERVEI: Contracte de gestió per part de l'entitat Càritas Diocesana de Menorca

REGULAT PER: Reglament de funcionament del Servei Residencial d'Inserció Social-Casa d'Acollida de Ciutadella de Menorca, BOIB núm. 4, de 6 de gener de 2015

PUNTS D'ATENCIÓ: SSCB de l'Ajuntament de Ciutadella

WEB DE LA PRESTACIÓ O PROGRAMA: www.ajciutadella.org