LOGO      
Inici  |  Avís legal  |  Accesibilitat  |  Català  |  Castellano
 
 
 
QUE NO ET TANQUIN PORTES... L'HABITATGE ÉS LA CLAU
   

SERVEI RESIDENCIAL D'INSERCIÓ SOCIAL-CASA D'ACOLLIDA

TITULARITAT: AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

ADREÇA I DADES DE CONTACTE:
C/ Degollador, 54. CP 07760 Ciutadella. Tel. 971480604 serveissocial@ajciutadella.org

DESCRIPCIÓ: Presta atenció i suport a les necessitats bàsiques, cobrint l'alimentació i la higiene. Tant el servei d'higiene com el d'aliments no són d'ús exclusiu per a les persones sense sostre, també en poden fer ús les persones amb domicili però que tanmateix tenen dificultats per a la cobertura d'aquestes necessitats bàsiques. D'altra banda, es dóna suport a la inserció de les persones residents a la Casa des d'una perspectiva global treballant amb itineraris individualitzats.

DESTINATARIS: Persones que compleixin els requisits següents:

  • Estar empadronat a Ciutadella
  • Ser major d’edat (18 anys) o menor si estan acompanyats del seu de tutor legal
  • Signar voluntàriament el contracte acord per a la convivència
  • Acceptar i respectar la normativa general del centre i l'itinerari que s'acordi
  • Absència d'ingressos econòmics provinents del treball o de prestacions públiques

ACCÉS A LA PRESTACIÓ: Per derivació dels tècnics dels Servei Socials Comunitaris Bàsics (SSCB) de l'Ajuntament

TIPOLOGIA: Recurs de caràcter bàsic per ala cobertura de les necessitats d'allotjament, menjar, higiene. Específica quant a la inserció sociolaboral.

TIPUS DE PRESTACIÓ: Tècnica

GARANTIA DE LA PRESTACIÓ: Sí, segons l'article 25 de la Llei 4/2009 d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears

COPAGAMENT: No

ENTITAT PRESTATÀRIA DEL SERVEI: La titularitat del servei és municipal i el personal que l'atén també, tot i que Càritas Diocesana de Menorca participa en la gestió diària de la Casa.

FORMA DE PRESTACIÓ DEL SERVEI: Contracte de gestió per part de l'entitat Càritas Diocesana de Menorca

REGULAT PER: Reglament de funcionament del Servei Residencial d'Inserció Social-Casa d'Acollida de Ciutadella de Menorca, BOIB núm. 4, de 6 de gener de 2015

PUNTS D'ATENCIÓ: SSCB de l'Ajuntament de Ciutadella

WEB DE LA PRESTACIÓ O PROGRAMA: www.ajciutadella.org