LOGO      
Inici  |  Avís legal  |  Accesibilitat  |  Català  |  Castellano
 
 
 
QUE NO ET TANQUIN PORTES... L'HABITATGE ÉS LA CLAU
   

SERVEI RESIDENCIAL D'INSERCIÓ SOCIAL-CASA D'ACOLLIDA

TITULARITAT: Ajuntament de Maó
ADREÇA I DADES DE CONTACTE:
C/ des Negres, 41. CP 07701 Tel. 971356700 serveissocials@ajmao.org

DESCRIPCIÓ: La seva finalitat és acollir temporalment persones transeünts i persones sense llar per al desenvolupament d'actuacions i serveis tendents a l'acollida, prevenció, atenció, promoció i inserció social des d'una perspectiva global treballant amb itineraris individualitzats. Presta els seus serveis els 365 dies de l'any i disposa d'una habitació adaptada per a persones amb mobilitat reduïda. Presta atenció i suport bàsics, mitjançant els següents serveis:
Allotjament, amb l'objectiu de facilitar un lloc on pernoctar a tota persona que tengui la condició d'usuari/ària.
Menjador, destinat a cobrir les necessitats d'alimentació: berenar, menjar i sopar, de les persones allotjades al centre sense perjudici que pugui cobrir necessitats puntuals i d'altres situacions d'emergència que els SSCB de Maó valorin, amb l'informe previ de la TS i autorització de l'òrgan competent en aquesta matèria.
Higiene: neteja, dutxes, roberia i bugaderia: Inclou la neteja de la casa, dutxes, roberia per cobrir les necessitats de roba i calçat de les persones usuàries i bugaderia. També en poden fer ús les persones amb domicili però que tanmateix tenen dificultats per a la cobertura d'aquestes necessitats bàsiques.

DESTINATARIS: majors d’edat en alguna d’aquestes situacions:
Persones transeünts en situació de desarrelament que no estan empadronades a Maó i amb manca de recursos personals i econòmics per fer front a la seva situació.
Persones sense llar empadronades a Maó sense domicili estable adaptat a la seva situació personal amb manca de recursos personals i econòmics per fer front a la seva situació.
No necessitar ajuda per al normal desenvolupament personal.
No patir malaltia psíquica que requereixi atenció periòdica de professionals.
Acceptar voluntàriament la seva condició de persona usuària del Centre Residencial mitjançant la signatura del contracte acord per a la convivència.
No percebre una pensió o un altre tipus de prestació econòmica periòdica d'igual o superior quantia a una pensió no contributiva.
Les condicions d'admissió a la Casa d'Acollida estan orientades pels criteris d'urgència i necessitat.

ACCÉS A LA PRESTACIÓ: Derivats pels SSCB de l’Ajuntament de Maó

TIPOLOGIA: Prestació de caràcter bàsic

TIPUS DE PRESTACIÓ: Tècnica

GARANTIA DE LA PRESTACIÓ: Sí, segons l'article 25 de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears.