Inici  |  Avís legal  |  Accesibilitat  |  Català  |  Castellano
 
 
Destacats:BCN detecta un 1.5% de pisos buits a 17 barris inspeccionats10/04/2018"Separar a la població migrant és l'errada històrica de les grans capitals europees"10/04/2018"El Govern espanyol ha provocat la financiarització de l'habitatge i la bombolla del lloguer"10/04/2018"La bombolla del lloguer arriba a les VPO i dispara les rendes fins un 50% il·legalment"10/04/2018"L'ONU ordena paralitzar el desnonament d'una família que ocupa el pis d'un banc"10/04/2018"El preu de l'habitatge a Balears incrementa un 2,22% el primer trimestre"10/04/2018L'acampada dels "sense sostre" demana lliure accés a les dutxes dels poliesportius10/04/2018L'elevada rendibilitat del lloguer dispara a l'alça els preus10/04/2018La bombolla dels lloguers10/04/2018L'oferta de lloguer tirístic es muda a les xarxes socials per burlar els inspectors10/04/2018Calvo advoca per gravar els pisos buits i posar limits al preu del lloguer27/03/2018Set pisos en 10 anys, les peripècies d'un nòmada immobiliari barceloní27/03/2018El "banc dolent" busca treure profit del pla d'ajudes al lloguer per a vendre pisos amb llogaters27/03/2018Opacitat en el lloguer: Idealista i Fotocasa nodreixen les estadístiques dels organismes públics27/03/2018Habitatges col·laboratives: cada vegada més gent tria envellir antre amics26/03/2018Consultori de l'INJOVE26/03/2018Les ciutats fan front a la necessitat urgent d'habitatge públic14/03/2018Llei de Vivenda de la PAH14/03/2018Pla Estatal de Vivienda 2018-202114/03/2018
 
 
 
 
QUE NO ET TANQUIN PORTES... L'HABITATGE ÉS LA CLAU
LOGO      
          

SERVEI RESIDENCIAL D'INSERCIÓ SOCIAL-CASA D'ACOLLIDA

TITULARITAT: Ajuntament de Maó
ADREÇA I DADES DE CONTACTE:
C/ des Negres, 41. CP 07701 Tel. 971356700 serveissocials@ajmao.org

DESCRIPCIÓ: La seva finalitat és acollir temporalment persones transeünts i persones sense llar per al desenvolupament d'actuacions i serveis tendents a l'acollida, prevenció, atenció, promoció i inserció social des d'una perspectiva global treballant amb itineraris individualitzats. Presta els seus serveis els 365 dies de l'any i disposa d'una habitació adaptada per a persones amb mobilitat reduïda. Presta atenció i suport bàsics, mitjançant els següents serveis:
Allotjament, amb l'objectiu de facilitar un lloc on pernoctar a tota persona que tengui la condició d'usuari/ària.
Menjador, destinat a cobrir les necessitats d'alimentació: berenar, menjar i sopar, de les persones allotjades al centre sense perjudici que pugui cobrir necessitats puntuals i d'altres situacions d'emergència que els SSCB de Maó valorin, amb l'informe previ de la TS i autorització de l'òrgan competent en aquesta matèria.
Higiene: neteja, dutxes, roberia i bugaderia: Inclou la neteja de la casa, dutxes, roberia per cobrir les necessitats de roba i calçat de les persones usuàries i bugaderia. També en poden fer ús les persones amb domicili però que tanmateix tenen dificultats per a la cobertura d'aquestes necessitats bàsiques.

DESTINATARIS: majors d’edat en alguna d’aquestes situacions:
Persones transeünts en situació de desarrelament que no estan empadronades a Maó i amb manca de recursos personals i econòmics per fer front a la seva situació.
Persones sense llar empadronades a Maó sense domicili estable adaptat a la seva situació personal amb manca de recursos personals i econòmics per fer front a la seva situació.
No necessitar ajuda per al normal desenvolupament personal.
No patir malaltia psíquica que requereixi atenció periòdica de professionals.
Acceptar voluntàriament la seva condició de persona usuària del Centre Residencial mitjançant la signatura del contracte acord per a la convivència.
No percebre una pensió o un altre tipus de prestació econòmica periòdica d'igual o superior quantia a una pensió no contributiva.
Les condicions d'admissió a la Casa d'Acollida estan orientades pels criteris d'urgència i necessitat.

ACCÉS A LA PRESTACIÓ: Derivats pels SSCB de l’Ajuntament de Maó

TIPOLOGIA: Prestació de caràcter bàsic

TIPUS DE PRESTACIÓ: Tècnica

GARANTIA DE LA PRESTACIÓ: Sí, segons l'article 25 de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears.