LOGO      
Inici  |  Avís legal  |  Accesibilitat  |  Català  |  Castellano
 
 
 
QUE NO ET TANQUIN PORTES... L'HABITATGE ÉS LA CLAU
   

INSTITUT BALEAR D’HABITATGE (IBAVI). OFICINA DE MAÓ

TITULARITAT: GOVERN DE LES ILLES BALEARS


ADREÇA I DADES DE CONTACTE:
C/ del Carme, 1. 07701 Maó. Tel. 971178968 menorca@ibavi.caib.es
Elena Romero. Tel. 971784537 eromero@ibavi.caib.es

DESCRIPCIÓ: Empresa pública amb la finalitat, entre d’altres, de la promoció pública i la rehabilitació d’habitatge de protecció pública. Serveis:
  • Informació general sobre els serveis que presta l’IBAVI
  • Registre únic
  • Adjudicació d’habitatges en règim de lloguer
  • Adjudicació d’habitatges vacants propietat de l’IBAVI
  • Ajudes al lloguer
  • Fiances de lloguers
  • Gestió i Administració dels habitatges de lloguer

DESTINATARIS: Persones i unitats familiars en risc d’exclusió residencial

ACCÉS A LA PRESTACIÓ: Directa i per derivació d’altres serveis

TIPOLOGIA: Especialitzada

TIPUS DE PRESTACIÓ: Econòmica i tècnica

GARANTIA DE LA PRESTACIÓ: No garantida

COPAGAMENT: No

ENTITAT PRESTATÀRIA DEL SERVEI: Direcció General d’Habitatge i IBAVI

FORMA DE PRESTACIÓ DEL SERVEI: Directa

REGULAT PER:
Pla estatal de foment del lloguer d’habitatges, la rehabilitació edificatòria i la regeneració i renovació urbanes. 2013-16
Decret 8/2011, de 4 de gener, pel qual es regulen els procediments d’adjudicació d’habitatges protegits

PUNTS D'ATENCIÓ: Maó

WEB DE LA PRESTACIÓ O PROGRAMA: www.ibavi.caib.es