INSTITUT BALEAR D’HABITATGE (IBAVI). OFICINA DE MAÓ

TITULARITAT: GOVERN DE LES ILLES BALEARS


ADREÇA I DADES DE CONTACTE:
C/ del Carme, 1. 07701 Maó. Tel. 971178968 menorca@ibavi.caib.es
Elena Romero. Tel. 971784537 eromero@ibavi.caib.es

DESCRIPCIÓ: Empresa pública amb la finalitat, entre d’altres, de la promoció pública i la rehabilitació d’habitatge de protecció pública. Serveis:
  • Informació general sobre els serveis que presta l’IBAVI
  • Registre únic
  • Adjudicació d’habitatges en règim de lloguer
  • Adjudicació d’habitatges vacants propietat de l’IBAVI
  • Ajudes al lloguer
  • Fiances de lloguers
  • Gestió i Administració dels habitatges de lloguer

DESTINATARIS: Persones i unitats familiars en risc d’exclusió residencial

PUNTS D'ATENCIÓ: Maó

WEB DE LA PRESTACIÓ O PROGRAMA: www.ibavi.caib.es