OBRA SOCIAL MENORCA - PAH

ADREÇA I DADES DE CONTACTE:
Isabel Lozano. Tel. 648272108 obrasocialmenorca@gmail.com

DESCRIPCIÓ: Comissió de treball pel dret a l’habitatge que es crea davant l’existència d’una realitat important d’emergència habitacional provocada per la forma artificial i malintencionada d’actuar per part dels bancs i del Govern. Davant d'això, es proposa la recuperació d'habitatges buits de la banca, la SAREB i de grans tenedors per a les famílies que hagin esgotat ja totes les demandes d’habitatge social amb l’Administració amb l’objectiu de regularitzar la seva situació negociant un lloguer social en funció de la seva renda.
 

  • L'Obra Social realitza les següents accions:
    • Atenció, suport emocional i acompanyament en casos de lloguer i recuperació d'habitatge públic i/o de la banca, tant a nivell individual com a nivell col·lectiu.
    • Negociació pel dret a un lloguer social digne i assequible: aspectes legals, protocol de la campanya i documents útils.
    • Assessorament, formació i suport mutu en temes d'habitatge.

DESTINATARIS:
Persones afectades per desnonaments i persones que ocupen habitatge públic i/o de bancs
Persones sense sostre
Persones en risc d'exclusió residencial

ACCÉS A LA PRESTACIÓ: Directament als punts d’atenció o derivat per altres serveis públics o privats

TIPOLOGIA: Prestació de caràcter especialitzat

TIPUS DE PRESTACIÓ: Prestació tècnica

GARANTIA DE LA PRESTACIÓ: No garantida

COPAGAMENT: No

ENTITAT PRESTATÀRIA DEL SERVEI: Des de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca hi ha diferents comissions. Les principals són: comissió jurídica, obra social, mediació, comunicació...

FORMA DE PRESTACIÓ DEL SERVEI: Directament des de l’Obra Social

REGULAT PER: Autogestió

PUNTS D'ATENCIÓ: Xarxes (Facebook i Twitter), adreça electrònica, per telèfon i presencial sempre que faci falta.

WEB DE LA PRESTACIÓ O PROGRAMA:
Twitter: @imhrables
Facebook: Obra Social Menorca.- PAH comunity