LOGO      
Inici  |  Avís legal  |  Accesibilitat  |  Català  |  Castellano
 
 
 
QUE NO ET TANQUIN PORTES... L'HABITATGE ÉS LA CLAU
   

PISOS SOCIALS D'ESTADA TEMPORAL

TITULARITAT: AJUNTAMENT DE MAÓ

ADREÇA I DADES DE CONTACTE: Cós de Gràcia, 28. 07702 Maó. Tel. 971 356700. Fax 971354204. serveissocials@ajmao.org

DESCRIPCIÓ: Gestió de quatre habitatges de protecció pública amb l'objectiu de cobrir les necessitats d'habitatge transitòries i en situació d'emergència de les persones del municipi en situació d'especial protecció, siguin persones soles o unitats familiars.

DESTINATARIS: Persones majors d'edat, empadronades al municipi, en situació d'emergència i en risc d'exclusió residencial.

ACCÉS A LA PRESTACIÓ: Per derivació dels tècnics dels Servei Socials Comunitaris Bàsics (SSCB) de l'Ajuntament

TIPOLOGIA: Prestació de caràcter especialitzat

TIPUS DE PRESTACIÓ: Tècnica

GARANTIA DE LA PRESTACIÓ: Sí, segons l'article 25 de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears

COPAGAMENT: Sí, han de costejar les despeses de la comunitat de propietaris, les dels subministraments i serveis privatius de l'habitatge, també les despeses de la reparació, manteniment i conservació de l'habitatge i de les seves instal·lacions.

ENTITAT PRESTATÀRIA DEL SERVEI: SSCB de l'Ajuntament

FORMA DE PRESTACIÓ DEL SERVEI: Directa amb un conveni amb l'IBAVI per a la disponibilitat d'habitatges públics

REGULAT PER: Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, i reglament propi per a l'adjudicació dels habitatges d'emergència social

PUNTS D'ATENCIÓ: SSCB de l'Ajuntament

WEB DE LA PRESTACIÓ O PROGRAMA: www.ajmao.org

OBSERVACIONS: Les persones beneficiàries dels habitatges socials participen de forma voluntària en un pla d'intervenció definit pel personal tècnic dels SSCB. El període d'estada és de sis mesos amb possibilitat de pròrroga.