Inici  |  Avís legal  |  Accesibilitat  |  Català  |  Castellano
 
 
Destacats:BCN detecta un 1.5% de pisos buits a 17 barris inspeccionats10/04/2018"Separar a la població migrant és l'errada històrica de les grans capitals europees"10/04/2018"El Govern espanyol ha provocat la financiarització de l'habitatge i la bombolla del lloguer"10/04/2018"La bombolla del lloguer arriba a les VPO i dispara les rendes fins un 50% il·legalment"10/04/2018"L'ONU ordena paralitzar el desnonament d'una família que ocupa el pis d'un banc"10/04/2018"El preu de l'habitatge a Balears incrementa un 2,22% el primer trimestre"10/04/2018L'acampada dels "sense sostre" demana lliure accés a les dutxes dels poliesportius10/04/2018L'elevada rendibilitat del lloguer dispara a l'alça els preus10/04/2018La bombolla dels lloguers10/04/2018L'oferta de lloguer tirístic es muda a les xarxes socials per burlar els inspectors10/04/2018Calvo advoca per gravar els pisos buits i posar limits al preu del lloguer27/03/2018Set pisos en 10 anys, les peripècies d'un nòmada immobiliari barceloní27/03/2018El "banc dolent" busca treure profit del pla d'ajudes al lloguer per a vendre pisos amb llogaters27/03/2018Opacitat en el lloguer: Idealista i Fotocasa nodreixen les estadístiques dels organismes públics27/03/2018Habitatges col·laboratives: cada vegada més gent tria envellir antre amics26/03/2018Consultori de l'INJOVE26/03/2018Les ciutats fan front a la necessitat urgent d'habitatge públic14/03/2018Llei de Vivenda de la PAH14/03/2018Pla Estatal de Vivienda 2018-202114/03/2018
 
 
 
 
QUE NO ET TANQUIN PORTES... L'HABITATGE ÉS LA CLAU
LOGO      
          

PISOS SOCIALS D'ESTADA TEMPORAL

TITULARITAT: AJUNTAMENT DE MAÓ

ADREÇA I DADES DE CONTACTE: Cós de Gràcia, 28. 07702 Maó. Tel. 971 356700. Fax 971354204. serveissocials@ajmao.org

DESCRIPCIÓ: Gestió de quatre habitatges de protecció pública amb l'objectiu de cobrir les necessitats d'habitatge transitòries i en situació d'emergència de les persones del municipi en situació d'especial protecció, siguin persones soles o unitats familiars.

DESTINATARIS: Persones majors d'edat, empadronades al municipi, en situació d'emergència i en risc d'exclusió residencial.

ACCÉS A LA PRESTACIÓ: Per derivació dels tècnics dels Servei Socials Comunitaris Bàsics (SSCB) de l'Ajuntament

TIPOLOGIA: Prestació de caràcter especialitzat

TIPUS DE PRESTACIÓ: Tècnica

GARANTIA DE LA PRESTACIÓ: Sí, segons l'article 25 de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears

COPAGAMENT: Sí, han de costejar les despeses de la comunitat de propietaris, les dels subministraments i serveis privatius de l'habitatge, també les despeses de la reparació, manteniment i conservació de l'habitatge i de les seves instal·lacions.

ENTITAT PRESTATÀRIA DEL SERVEI: SSCB de l'Ajuntament

FORMA DE PRESTACIÓ DEL SERVEI: Directa amb un conveni amb l'IBAVI per a la disponibilitat d'habitatges públics

REGULAT PER: Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, i reglament propi per a l'adjudicació dels habitatges d'emergència social

PUNTS D'ATENCIÓ: SSCB de l'Ajuntament

WEB DE LA PRESTACIÓ O PROGRAMA: www.ajmao.org

OBSERVACIONS: Les persones beneficiàries dels habitatges socials participen de forma voluntària en un pla d'intervenció definit pel personal tècnic dels SSCB. El període d'estada és de sis mesos amb possibilitat de pròrroga.