Inici  |  Avís legal  |  Accesibilitat  |  Català  |  Castellano
 
 
Destacats:BCN detecta un 1.5% de pisos buits a 17 barris inspeccionats10/04/2018"Separar a la població migrant és l'errada històrica de les grans capitals europees"10/04/2018"El Govern espanyol ha provocat la financiarització de l'habitatge i la bombolla del lloguer"10/04/2018"La bombolla del lloguer arriba a les VPO i dispara les rendes fins un 50% il·legalment"10/04/2018"L'ONU ordena paralitzar el desnonament d'una família que ocupa el pis d'un banc"10/04/2018"El preu de l'habitatge a Balears incrementa un 2,22% el primer trimestre"10/04/2018L'acampada dels "sense sostre" demana lliure accés a les dutxes dels poliesportius10/04/2018L'elevada rendibilitat del lloguer dispara a l'alça els preus10/04/2018La bombolla dels lloguers10/04/2018L'oferta de lloguer tirístic es muda a les xarxes socials per burlar els inspectors10/04/2018Calvo advoca per gravar els pisos buits i posar limits al preu del lloguer27/03/2018Set pisos en 10 anys, les peripècies d'un nòmada immobiliari barceloní27/03/2018El "banc dolent" busca treure profit del pla d'ajudes al lloguer per a vendre pisos amb llogaters27/03/2018Opacitat en el lloguer: Idealista i Fotocasa nodreixen les estadístiques dels organismes públics27/03/2018Habitatges col·laboratives: cada vegada més gent tria envellir antre amics26/03/2018Consultori de l'INJOVE26/03/2018Les ciutats fan front a la necessitat urgent d'habitatge públic14/03/2018Llei de Vivenda de la PAH14/03/2018Pla Estatal de Vivienda 2018-202114/03/2018
 
 
 
 
QUE NO ET TANQUIN PORTES... L'HABITATGE ÉS LA CLAU
LOGO      
          

SERVEIS SOCIALS COMUNITARIS BÀSICS DELS AJUNTAMENTS

TITULARITAT: MUNICIPAL

ADREÇA I DADES DE CONTACTE:DESCRIPCIÓ: Detectar les situacions de risc i de necessitat personal i/o familiar relacionades amb la manca d'habitatge i l'exclusió residencial valorant i fent el diagnostic social des d’una perspectiva interdisciplinària, que es fa a peticio´ de la persona usua`ria, del seu entorn familiar/social o a peticio´ d’altres serveis, oferint informacio´, orientacio´ i assessorament amb relacio´ als drets i els recursos socials i econòmics quant a la cobertura d'aquesta prestació bàsica garantida com és l'accés a un habitatge.

DESTINATARIS: Qualsevol persona i/o família resident al municipi que es trobi en una situació de necessitat social i que pateixi entre les seves mancances una possibilitat real d'exclusió residencial.

ACCÉS A LA PRESTACIÓ: Directament o per derivació tècnica d'altres serveis o entitats que coneguin la situació.

TIPOLOGIA: Recurs de caràcter bàsic
 
  • Informació i orientació en temes d'habitatge; mediació amb propietaris.
  • Derivació a IBAVI i/o casa d'acollida amb assessorament i acompanyament.
  • Ajudes econòmiques no periòdiques per a pagament de lloguer, equipament i/o manteniment de l'habitatge, subministraments bàsics i/o allotjaments d'urgència.


TIPUS DE PRESTACIÓ: Tècnica i econòmica

GARANTIA DE LA PRESTACIÓ: És una prestació garantida segons la Llei 4/2009, tot i que en el cas dels ajuts econòmics estan condicionats a disposar de pressupost suficient, qüestió que obliga a limitar-ne el contingut i abast.

COPAGAMENT: No
 

ENTITAT PRESTATÀRIA DEL SERVEI: Serveis Socials Comunitaris Bàsics dels ajuntaments de Menorca

FORMA DE PRESTACIÓ DEL SERVEI: Directament des dels SSCB. La partida econòmica té una part de pressupost propi i una part provinent de convenis de col·laboració amb altres entitats públiques.

REGULAT PER: Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears

PUNTS D'ATENCIÓ: Serveis Socials Comunitaris Bàsics i Oficines d'Atenció Ciutadana

WEB: