Oficina Insular de l'Habitatge

QUI SOM:
Som un Servei del Consell Insular de Menorca, gestionat per Provivienda i format per un equip de professionals multidiscipliar amb l'objectiu de d'oferir informació i assessorament en temes d'habitatge des de d'una òptica social, jurídica i administrativa. L'Oficina compta amb una treballadora social, una advocada i una administrativa i l'horari d'atenció és de dilluns a dijous de 09.00 a 14.00h, sempre amb cita prèvia.
En aquests moments l'Oficina està ubicada al C/ del Carme, 1 de Maó i donam atenció als diferents municpis de l'Illa, desplaçant-nos a petició dels serveis socials municipals.

METODOLOGIA:
Implicades en tasques de desenvolupament de solucions innovadores de qualitat i des del compromís social, la nostra intervenció abarca diferents àrees relacionades amb l'habitatge habitual de les persones:
ACTUACIONS:

ASSESSORAMENT I INTERVENCIÓ SOCIAL

EXECUCIONS HIPOTECÀRIES

IMPAGAMENTS DE LLOGUER

TALLERS GRUPALS DIRIGITS A PROFESSIONALS I A UNITATS FAMILIARS

ASSESSORAMENT JURÍDIC EN MATÈRIA D'HABITATGE: CIVIL, PENAL I ADMINISTRATIU

MEDIACIÓ RESIDENCIAL I COMUNITÀRIA

INFORMACIÓ I CITA PRÈVIA:

C/ del Carme, 1 Baixos. 07701 Maó
Tel. 971 86 89 90 A/e: oficinainsularvivienda@provivienda.org
TRIPTIC DE L'OFICINA