Oficina Municipal de l'Habitatge de l'Ajuntament de Maó

Servei públic i gratuït d’informació i assessorament en temes d’habitatge dirigit a les persones del municipi de Maó que té com a objectiu promoure l'accés a un habitatge digne als ciutadans i ciutadanes de Maó en funció de les seves necessitats familiars, socials i socioeconòmiques, així com promoure allotjament alternatiu d'emergència social, detectar els habitatges buits, promoure l'accés al lloguer social i adaptar el sistema d'ajuts a les necessitats actuals i a l'escassesa de recursos. També té com a objectiu reforçar la coordinació interadministrativa i impulsar la inclusió social activa mitjançant polítiques d’habitatge.

DESTINATARIS:
 

 • Persones del municipi que desitgin informació i assessorament en temes d'habitatge
 • Persones en situació greu de necessitat i en greu risc d’exclusió social per l’impagament dels crèdits de caràcter hipotecari i per la morositat en el pagament del lloguer
 • Persones sense llar
 • Persones en risc d'exclusió residencial

  PUNT D'ATENCIÓ:
  Serveis Socials Comunitaris Bàsics (SSCB) de l'Ajuntament de Maó
  C/Cós de Gràcia, 28. 07702 Maó
  Tel. 971 356700