SSCB Ajuntaments

Detectar les situacions de risc i de necessitat personal i/o familiar relacionades amb la manca d'habitatge i l'exclusió residencial valorant i fent el diagnostic social des d’una perspectiva interdisciplinària, que es fa a peticio´ de la persona usua`ria, del seu entorn familiar/social o a peticio´ d’altres serveis, oferint informacio´, orientacio´ i assessorament amb relacio´ als drets i els recursos socials i econòmics quant a la cobertura d'aquesta prestació bàsica garantida com és l'accés a un habitatge.

PRESTACIONS:

- Informació i orientació en temes d'habitatge; mediació amb propietaris.
- Derivació a IBAVI i/o casa d'acollida amb assessorament i acompanyament.
- Ajudes econòmiques no periòdiques per a pagament de lloguer, equipament i/o manteniment de l'habitatge, subministraments bàsics i/o allotjaments d'urgència.

DESTINATARIS: Qualsevol persona i/o família resident al municipi que es trobi en una situació de necessitat social i que pateixi entre les seves mancances una possibilitat real d'exclusió residencial.

PUNTS D'ATENCIÓ: Serveis Socials Comunitaris Bàsics i Oficines d'Atenció Ciutadana SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.

 

AJ. ALAIOR
Centre Cívic Sta. Rita
C/ Sta. Rita, 20
Tel. 971 37 85 23
AJ. ES CASTELL
Unitat Sanitària
pl. Constitució, 1, 1r dta.
Tel. 971 36 01 14
AJ. CIUTADELL A
Centre de Servis Socials
Ca Sa Milionària
Camí de Maó, 102
Tel. 97148 06 04
AJ. FERRERIES
Centre de Salut 
C/ Bisbe Sever, 3
Tel. 971 37 36 74 (ext. 27)
636 29 60 43
AJ. MAÓ
Centre de Serveis Socials
C/ Cos de Gràcia, 28
Tel. 971 35 67 00
AJ. ES MERCADAL
Centre de Dia des Mercdal 
C/ Verge del Toro, 2
Tel. 971 37 55 42
        608 453 781
AJ. ES MIGJORN GRAN
Centre Sanitari
C/ Major, 96A 
Tel. 971 37 00 75
AJ. SANT LLUÍS
Serveis Socials
C/ Sant Lluís, 114B
Tel. 971 15 67 91