Càritas Diocesana de Menorca

Servei dirigit a persones i famílies en situació de risc d’exclusió social que tenen problemes tant econòmics com socials. Des de l’acollida i assistència bàsica es pot derivar a altres serveis interns i externs de Càritas. Es treballa per ajudar a cobrir les necessitats bàsiques, per millorar els processos d’inserció social i fer un acompanyament humà d’aquest procés.
 

 • Les principals accions són:
  • Informar i orientar sobre drets i recursos socials
  • Tramitar ajudes econòmiques puntuals
  • Visites a domicili
  • Tallers d’integració
  • Derivació i coordinació amb altres serveis.


PUNTS D'ATENCIÓ:

Oficines de Càritas a Maó i Ciutadella i una treballadora social itinerant a la resta de municipis de suport a les parròquies
 

 • MAÓ:

Edifici Calàbria: C/ Santa Eulàlia, 83. CP 07702
Tel. 971361001
 

 • CIUTADELLA:

C/ Fivaller, 20. CP 07760
Tel. 971481137 

 • ALTRES MUNICIPIS: Tel. 659862824