Plataforma d'afectats per l'hipoteca - PAH-Menorca

Associació ciutadana de lluita, solidària i sense subvencions públiques que actua de punt de trobada, ajuda mútua i acció per a persones afectades per les hipoteques o per la impossibilitat d’accedir a un habitatge digne. És gratuïta i les persones no cobren per col·laborar-hi. Es fan assemblees setmanals horitzontals on es tracten tots el casos que es plantegen donant assessorament col·lectiu, suport emocional, es preparen i organitzen accions i s’elaboren estratègies de relació amb les institucions. S’intenta regularitzar la situació negociant amb el banc.

Objectius de la PAH:
 

 • Millorar i garantir l’accés a l’habitatge com a dret fonamental.
 • Canviar la Llei hipotecària, regular la dació en pagament per eliminar totalment el deute quan el banc executa la hipoteca.
 • Aturar els desnonaments i que tots els afectats siguin reallotjats.
 • Conversió del parc d’habitatge de la banca en un parc públic de lloguer social.

  DESTINATARIS: Persones residents a Menorca que estiguin afectades per les hipoteques o tenguin dificultats per accedir a un habitatge digne.


  PUNTS D'ATENCIÓ:
  C/Sta. Eulàlia, 83. CP 07701 Maó.
  Tel. 654 90 46 58
  A/e: plataformahipotecamenorca@gmail.com
  HORARI D’ATENCIÓ: Tots els dimecres a les 19 h.