Obra Social Menorca - PAH

Comissió de treball pel dret a l’habitatge que es crea davant l’existència d’una realitat important d’emergència habitacional provocada per la forma artificial i malintencionada d’actuar per part dels bancs i del Govern. Davant d'això, es proposa la recuperació d'habitatges buits de la banca, la SAREB i de grans tenedors per a les famílies que hagin esgotat ja totes les demandes d’habitatge social amb l’Administració amb l’objectiu de regularitzar la seva situació negociant un lloguer social en funció de la seva renda.

L'Obra Social realitza les següents accions:
 

 • Atenció, suport emocional i acompanyament en casos de lloguer i recuperació d'habitatge públic i/o de la banca, tant a nivell individual com a nivell col·lectiu.
 • Negociació pel dret a un lloguer social digne i assequible: aspectes legals, protocol de la campanya i documents útils.
 • Assessorament, formació i suport mutu en temes d'habitatge.

  DESTINATARIS:

 • Persones afectades per desnonaments i persones que ocupen habitatge públic i/o de bancs
 • Persones sense sostre
 • Persones en risc d'exclusió residencial


  PUNTS D'ATENCIÓ:
  A travès de les Xarxes socials (Facebook i Twitter), per adreça electrònica, per telèfon i presencial sempre que faci falta.
  Tel. 648272108
  A/e: obrasocialmenorca@gmail.com