II JORNADES D'HABITATGE DE MENORCA

PROGRAMA                                                                                     PONÈNCIES

Enllaç "streaming"                                                            Geogràfia de les execucions hipotecàries
II Jornades  
                                                                  Els processos de gentificació
                                                                                             Masoveria Urbana
                                                                                             Pla d'habitatge social de Menorca
                                                                                             La pobresa energètica, una prioritat social
                                                                                             Control de lloguers
                                                                                             Diagnosi inicial de l'execució residencial a Menorca
                                                                                             Cooperatives de vivendes
                                                                                             Nou model hipotecari
                                                                                             Entre l'especualció i la vida digna
                                                                                             Vivienda col.laborativa