Projecte Europeu "Aprenem"

Projecte d'acompanyament a gestors i altres agents en l'àmbit de l'habitatge social per millorar l'ús eficient d'aigua i energia  en els habitatges, tant de promocions com de col.lectius vulnerables.
Centrat en la formació i en l'intercanvi de pràctiques entre els diferents membresdel consorci amb l'objectiu de tenir un fil experimental que permeti la retroalimentació i evaluar les eines dissenyades. La part final del projecte és l'organització d'una webinar euro-regional per recopilar les conclusions del treball engegat a cada regió.

OBJECTIUS:

 • Establir una xarxa d'intercanvi d'informació entre els agents implicats en l'habitatge social en temes d'eficiència energètica.
 • Compartir l'experiència desenvolupada per SOLAGRO sobre rehabilitació energètica d'habitatges socials.
 • Desenvolupar noves eines de suport comú i específiques per el clima de la regió Pirineus-mediterrània.
 • Formar als actors del teixit local que treballen al voltant de l'habitatge social.
 • Sensibilitzar als usuaris d'habitatge social sobre l'ús eficient d'aigua i l'energia.
 • Recopilar el treball experimental a través d'una webinar.

PARTICIPANTS:
 • GEFOSAT (FRANÇA)
 • SOLAGRO (FRANÇA)
 • ECOSERVEIS (CATALUNYA)
 • CONSELL INSULAR DE MENORCA

ACCIONS A DESENVOLUPAR:
 • Edició de material divulgatiu.
 • Creació d'una plataforma E-LEARNING.
 • Formació i presentació de la plataforma a a gents municipals i d'entitats de l'àmbit social i de l'habitatge.
 • Realització de dos tallers sobre eficiència energètica per a col.lectius en situació de vulnerabilitat.
 • Organització d'una webinar.

ACCIÓ 1: Formació i presentació de la plataforma - PRESENTACIÓ
Dimarts 17 de maig de 2016 al Consell Insular de Menorca es va dur a terme aquesta acció per donar a conèixer el projecte APRENEM i capacitar i empoderar als agents locals de l'àmbit dels serveis socials i de l'àmbit de l'energia i l'habitatge per assessorar i orientar sobre pautes en eficiència energètica a la llar a persones en situació de vulnerabilitat social i/o residencial.

ACCIÓ 2: Tallers sobre eficiència energètica 
Té com a objectiu donar una formació bàsica i molt pràctica en temes d'energia que puguin aplicar a la seva llar per ser més eficients en temes de consum d'energia.Donar ajuda a com interpretar les factures de llum i aigua per ser mes eficients. I petits canvis en el dia a dia que ens ajuden estalviar energia.
ACCIÓ 3: Edició de material divulgatiu


ACCIÓ 4: Webinar final

 Per acabar el procés del projecte APRENEM s'ha dut a terme una webinar amb els quatre socis connectats  mitjançant la plataforma "gotomeeting". Primer s'han fet les presentacions i després el coordinador del projecte europeu.