Publicar un anunci per compartir un habitatge


Nom*:
Genere*:
Edat*:
Núm de membres*:

Característiques de la demanda
:
 
Municipi*:
Zona:
Descripció*:
Condicions*: (preu, mascotes, fumadors...)

Dades de contacte:
 
Adreça electrònica*:
Telèfon*:

(*) Camps obligatoris
ADVERTIMENT: Les dades personals facilitades en aquest document s'inclouran en fitxers propietat del Consell Insular de Menorca amb la finalitat de gestionar la vostra sol·licitud. En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, indicant-ho per escrit al Consell Insular a l'adreça que consta en aquest document.
Accept omplir un qüestionar de satisfacció que el Consell Insular de Menorca m'enviarà per correu electrònic als tres mesos de publicar el meu anunci en el tauler d'ofertes d'habitació de la pàgina web habitatgesocial.cime.es