Contacte

alt text Plaça Biosfera, 5  - Maó  -  07703

alt text  971 35 60 50

alt texthabitatge.social@cime.es


Servei del Dret a l’Habitatge i Agenda Urbana - Departament d'Ocupació, Habitatge i Cooperació Local - Consell Insular de Menorca