El Consell va oferir aquesta formació amb motiu de la posada a punt del programa pilot de Lloguer Ètic.

Programa formatiu: Inclusió a través de l'habitatge

Programa formatiu: Inclusió a través de l'habitatgeDurant els dies 11, 12 i 13 de juny, el Consell va oferir un programa de formació, impartit per Provivienda, de cara a la iniciació del programa pilot de Lloguer Ètic. Els objectius eren els següents:

· Dotar a l’equip del programa Lloguer Ètic de coneixements teòrics i pràctics en matèria d’habitatge, de manera que puguin incorporar-los a la intervenció social professional.

· Actualitzar els coneixements relatius a la normativa que regula els arrendaments urbans devant els darrers canvis aprovats.

· Promoure la incorporació de tècniques específiques del treball social orientat a l’habitatge i d’una metodologia basada en itineraris residencials.

· Facilitar el procés de gestió i posada en marxa del programa Lloguer Ètic.

La proposta es va dividir en tres blocs:


· Aspectes socials i residencials de la intervenció d’habitatges.

· Aspectes jurídics de l’arrendament d’habitatge.

· Aspectes metodològics de la gestió social immobiliària.

El programa Lloguer Ètic s’emmarca en l’àmbit de les actuacions que porta a terme el CIM per facilitar l’accés a l’habitatge de les persones i famílies en risc d’exclusió residencial i es complementa amb la resta de programes i serveis que es desenvolupen en el marc del programa 23110 “Coordinació i suport en la Xarxa d’Habitatge Social de Menorca”, coordinant-se principalment amb l’Oficina Insular d’Habitatge Social en aquelles tasques que li son pròpies.

Provivienda és una organització sense ànim de lucre que treballa per l’inclusió residencial a Espanya des de 1989, promovent el dret a l’habitatge. El seu objectiu és atendre a les necessitats d’habitatge, especialment de les persones en risc d’exclusió social i residencial, promovent l’accés i el manteniment a habitatges assequibles i adecuats. Des d’aquesta experiència i donades les necessitats detectades per al funcionament del programa Lloguer Ètic, sorgeix aquesta proposta tècnica.