Cartell
Programa 

FULL D’INSCRIPCIÓ
 
Dates: divendres 9, 16, 23 i 30 de novembre de 2018

Ca n’Oliver de Maó:
Sessió 9 de novembre matí de 9.00 a 14.00h i capvespre 16.30 a 20.00h
Sessió 23 de novembre matí de 9.00 a 14.00h i capvespre de 16.30 a 19.30h

Cercle Artístic de Ciutadella:
Sessió 16 de novembre matí de 9.00 a 14.00h i capvespre de 16:30 a 19:30
Sessió 30 de novembre matí de 9.00 a 14.00h i capvespre de 16:30 a 19:30


Es lliurarà un certificat d'assistència si es supera un mínim del 75% del programa de les jornades.

 
INSCRIPCIÓ
   
INSCRIPCIÓ
Nom i llinatges:
DNI:
Telèfon de contacte:
Correu electrònic:
Formació:
Ocupació i entitat per la qual treballa:

Marqueu el que correspongui:

Sessió que té previst assistir-hi: 
- Exclusió residencial:
- Habitatge, pobresa energètica i salut:
- Ciutat i arquitectura centrada en la persona:
- La nova bombolla immobiliària: el lloguer:
Motiu d'assistència a les jornades: